Tým logistiky / dopravy

Tým složený z různých členů oddělení spojených se získáváním dodávek a přepravou materiálu, který je odpovědný za zajištění co nejefektivnějšího získávání a mobilizace hardwaru, zásob a podpůrných materiálů.


Logistics/Transportation Team

A team comprised of various members of departments associated with supply acquisition and material transportation, responsible for ensuring the most effective acquisition and mobilisation of hardware, supplies and support materials.

Použito v metodice