Tým pro obnovu podnikání

Určený počet rolí a odpovědností za implementaci plánu řízení kontinuity podnikání.


Business Recovery Team

A defined number of roles and responsibilities for implementing the Business Continuity Management Plan.

Použito v metodice