Tým pro zotavení

Tým pro řízení kontinuity podnikání nebo tým BCM je skupina osob jmenovaných výkonným vedením pro implementaci plánu BC. Během míru tento tým slouží jako členové pracovní skupiny BCM.


Recovery Team

Business Continuity Management Team or BCM Team is a group of individuals appointed by Executive Management to implement and execute the BC Plan. During peacetime, this team serves as members of the BCM Working Committee.

Použito v metodice