Událost

Jednou z událostí může být jeden výskyt, několik výskytů nebo dokonce nehoda (když se něco nestane, že se má stát). Může to být také změna okolností.

Události jsou někdy označovány jako incidenty nebo nehody. Události mají vždy příčiny a obvykle mají důsledky. Události bez následků jsou někdy označovány jako události, které jsou téměř nedostupné, blízké hity nebo blízké hovory.


Event

An event could be one occurrence, several occurrences, or even a nonoccurrence (when something doesn’t happen that was supposed to happen). It can also be a change in circumstances.

Events are sometimes referred to as incidents or accidents. Events always have causes and usually have consequences. Events without consequences are sometimes referred to as near-misses, near-hits, or close-calls.

Použito v metodice