Údržba plánu

Řídící proces udržování kompetence a schopnosti BCM organizace aktuálně, účelově a efektivně.


Plan Maintenance

The management process of keeping an organisation’s BCM competence and capability up-to-date, fit-for-purpose and effective.

Použito v metodice