Ujištění

Činnost a proces, pomocí kterých může organizace ověřit a ověřit její schopnost BCM.


Assurance

The activity and process whereby an organisation can verify and validate its BCM capability.

Použito v metodice