Úroveň rizika

Kombinovaný výsledek důsledků a pravděpodobnosti.


Risk Level

The combined result of consequence and probability.

Použito v metodice