Ustoupit

Jiný termín pro alternativy, např. záložní zařízení je další web / budova, která může být použita v případě, že původní web / stavba je nepoužitelná nebo nedostupná.


Fallback

Another term for alternative e.g. a fallback facility is another site/building that can be use when the original site/building is unusable or unavailable.

Použito v metodice