Virus

Neoprávněný program, který se vkládá do počítačového systému a poté se propaguje do jiných počítačů prostřednictvím sítí nebo disků. Když je aktivován, narušuje činnost počítačových systémů.


Virus

An unauthorised programme that inserts itself into a computer system and then propagates itself to other computers via networks or disks. When activated, it interferes with the operation of the computer systems.

Použito v metodice