Vital Record Lokalizace

Určené místo pro uložení Vital Records. Musí být pryč od normálního místa a musí být bezpečný.


Vital Record Location

A designated storage location for holding Vital Records. Must be away from the normal site and be secure.

Použito v metodice