Vlastní pojištění

Rozhodnutí znát ztráty, které by mohly vyplynout z kontinuity podnikání E / I / C, spíše než pojištění k pokrytí rizika.


Self-Insurance

The decision to bear the losses that could result from a Business Continuity E/I/C rather than take insurance to cover the risk.

Použito v metodice