Výkon

Výkon je měřitelný výsledek, který je dosažen aktivitou, procesem, produktem, službou, systémem nebo organizací.

Tato definice nám umožňuje zvážit měření výkonu. Umožňuje nám přemýšlet o měření výkonnosti organizace, výkonu procesu, výkonu produktu, výkonu služby, systémové výkonnosti a tak dále.


Performance

A performance is a measurable result that is achieved by an activity, process, product, service, system, or organization.

This definition allows us to consider performance measurements. It allows us to think about the measurement of organizational performance, process performance, product performance, service performance, systemic performance, and so on.

Použito v metodice