Vysoce rizikové oblasti

Oblasti zjištěné při hodnocení rizik, které jsou vysoce náchylné k katastrofě nebo by mohly být příčinou významné katastrofy.


High-Risk Areas

Areas identified during the risk assessment that are highly susceptible to a disaster situation or might be the cause of a significant disaster.

Použito v metodice