Vyvolání

Zákon, kterým je formálně zahájen proces řízení podnikové kontinuity nebo řízení krizí. Termín je často používán odkazovat se na použití služby, jako je obnovení pracovního prostoru, jak je nabízeno komerčním poskytovatelem nebo poskytovatelem třetí strany.


Invocation

The act by which a Business Continuity Management or Crisis Management process is formally started. The term is often used to refer to the act of using a service such as work area recovery as offered by a commercial or third party provider.

Použito v metodice