Zachování rizika

Úmyslné (nebo neúmyslné) zachování odpovědnosti za ztrátu nebo financování rizik v rámci organizace.


Risk Retention

Intentional (or unintentional) retaining the responsibility for loss or risk financing within the organisation.

Použito v metodice