Záchrana a obnova

Úkon provádění koordinovaného posouzení pro určení vhodných opatření, která mají být provedena na dotčených aktivech.


Salvage & Restoration

The act of conducting a coordinated assessment to determine the appropriate actions to be performed on impacted assets.

Použito v metodice