Zadání

Pokud organizace uskuteční dohodu s externí organizací, aby vykonala část funkce nebo procesu, je označována jako outsourcing. Zadávání externích prostředků znamená požádat externí organizaci, aby vykonávala část funkce nebo procesu, které se obvykle dělají interně.


Outsource

When an organization makes an arrangement with an outside organization to perform part of a function or process, it is referred to as outsourcing. To outsource means to ask an external organization to perform part of a function or process usually done inhouse.

Použito v metodice