Zálohování

Proces, kterým jsou data, elektronická nebo papírová, kopírována v nějaké podobě tak, aby byla k dispozici a použita, pokud jsou původní údaje, z nichž pocházejí, ztraceny, zničeny nebo poškozeny.


Backup

A process by which data, electronic or paper based, is copied in some form so as to be available and used if the original data from which it originated is lost, destroyed or corrupted.

Použito v metodice