Závislost

Spoléhání se přímo nebo nepřímo na jednu činnost nebo proces na druhou.


Dependency

The reliance, directly or indirectly, of one activity or process upon another.

Použito v metodice