Zbytkové riziko

Úroveň nekontrolovaného rizika, která zůstala po provedení všech nákladově efektivních opatření ke snížení dopadu a pravděpodobnosti konkrétního rizika nebo skupiny rizik, s výhradou ochoty organizace riskovat.


Residual Risk

The level of uncontrolled risk remaining after all cost-effective actions have been taken to lessen the impact and probability of a specific risk or group of risks, subject to the organisations risk appetite.

Použito v metodice