Zdraví a bezpečnost

Proces, kterým je zajištěna pohoda všech zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků a veřejnosti. Všechny plány a plánování kontinuity činnosti musí být v souladu se zákonnými a regulačními požadavky a právními předpisy v oblasti BOZP.


Health & Safety

The process by which the well being of all employees, contractors, visitors and the public is safeguarded. All business continuity plans and planning must be cognisant of H&S statutory and regulatory requirements and legislation.

Použito v metodice