Zmírnění rizika

Opatření přijatá ke snížení expozice rizikům.


Risk Mitigation

Measure taken to reduce exposure to risks.

Použito v metodice