Zotavení

Postupy pro přestavbu počítačového systému na stav, ve kterém je připraven přijímat data a aplikace.


Recovery

The procedures for rebuilding a computer system to the condition where it is ready to accept data and applications.

Použito v metodice