Zpětný kaskádový systém

Zrušení kaskádového systému umožňujícího umístění a bezpečnost personálu.


Reverse Cascade System

A reversal of the cascade system that enables the whereabouts and safety of personnel to be established.

Použito v metodice