Ztráta

Negativní důsledek, který může být finanční, např. ztráta hotovosti nebo nefinanční, či ztráta informací nebo ztráta goodwillu.


Loss

A negative consequence, which may be financial e.g. loss of cash, or non-financial e.g. loss of information or loss of goodwill.

Použito v metodice