Ztráta transakce zotavení

Obnova dat (papír v pracovním prostoru a nebo záznamy systému) zničený nebo ztracený v době katastrofy nebo přerušení.


Loss Transaction Recovery

Recovery of data (paper within the work area and/or system entries) destroyed or lost at the time of the disaster or interruption.

Použito v metodice