Zúčastněné strany

Zájemce

Zainteresovanou stranou je každý, kdo může ovlivnit, nebo se domnívat, že je ovlivněn rozhodnutím nebo činností. Zainteresovanou stranou je osoba, skupina nebo organizace, která má zájem nebo podíl na rozhodnutí nebo činnosti.


Stakeholder

Interested party

An interested party is anyone who can affect, be affected by, or believe that they are affected by a decision or activity. An interested party is a person, group, or organization that has an interest or a stake in a decision or activity.

Použito v metodice