Netcat

Jednoduchý nástroj UNIX, který čte a zapisuje data přes síťová připojení pomocí Transmission Control Protocol (TCP) nebo User Datagram Protocol (UDP).Je navržen tak, aby byl spolehlivým nástrojem pro back-end, který lze použít přímo nebo je snadno ovladatelný jinými programy a skripty.

Současně je to nástroj bohatý na ladění a průzkum sítě, protože může vytvořit téměř jakýkoliv druh připojení a má několik zajímavých vestavěných funkcí. Netcat je nyní součástí kolekce Red Hat Power Tools a je dodáván standardně na distribucích SuSE Linux, Debian Linux, NetBSD a OpenBSD.


Netcat

A simple UNIX utility, which reads and writes data across network connections using Transmission Control Protocol (TCP) or User Datagram Protocol (UDP). It is designed to be a reliable back‐end tool that can be used directly or is easily driven by other programs and scripts.

At the same time, it is a feature‐rich network debugging and exploration tool, because it can create almost any kind of connection needed and has several interesting built‐in capabilities. Netcat is now part of the Red Hat Power Tools collection and comes standard on SuSE Linux, Debian Linux, NetBSD and OpenBSD distributions.

Použito v metodice