Agent

Program nainstalovaný na konkrétních fyzických serverech, aby mohl zpracovat různé procesy na tomto serveru.


Agent

An agent is a program installed on specific physical servers in order to handle the execution of various processes on that server.

Použito v metodice