Agent

Program nainstalovaný na konkrétních fyzických serverech, aby mohl zpracovat různé procesy na tomto serveru.

Použito v metodice