Agile

Vývoj softwaru a obecněji podniková metodika, která zdůrazňuje krátké iterativní plánování a vývojové cykly, které poskytují lepší kontrolu a předvídatelnost a podporují měnící se požadavky při vývoji projektů.


Agile

Is a software development and, more broadly, business methodology that emphasizes short, iterative planning and development cycles to provide better control and predictability and support changing requirements as projects evolve.

Použito v metodice