Archiva

Je rozsáhlý software pro správu úložišť, který vám pomůže postarat se o vlastní osobní nebo podnikový archivární repozitář. Je dokonalým společníkem pro vytváření nástrojů jako Maven, Continuum a ANT.


Archiva

Is an extensible repository management software that helps taking care of your own personal or enterprise-wide build artifact repository. It is the perfect companion for build tools such as Maven, Continuum, and ANT.

Použito v metodice