Automic

Mezinárodní softwarová společnost. Zaměstnává více než 650 lidí, kteří vyvíjejí, prodávají svou platformu ONE Automation, software, který poskytuje automatizaci podnikových procesů, automatizaci uvolňování aplikací a automatizaci pracovní zátěže infrastruktury.


Automic

Is an international software company. It employs more than 650 people who develop, market and sell its ONE Automation platform, software which provides business process automation, application release automation and infrastructure workload automation.

Použito v metodice