Azure

Microsoft Azure je cloud computing platforma a infrastruktura vytvořená společností Microsoft pro budování, nasazování a správu aplikací a služeb prostřednictvím globální sítě datových středisek řízených společností Microsoft.

Poskytuje služby PaaS i IaaS a podporuje mnoho různých programovacích jazyků, nástrojů a rámců, a to jak softwaru, tak i systémů třetích stran.


Azure

Microsoft Azure is a cloud computing platform and infrastructure, created by Microsoft, for building, deploying and managing applications and services through a global network of Microsoft-managed datacenters.

It provides both PaaS and IaaS services and supports many different programming languages, tools and frameworks, including both Microsoft-specific and third-party software and systems.

Použito v metodice