Bcfg2

Nástroj pro správu konfigurace vyvinutý v divizi matematiky a informatiky Argonne National Laboratory. Bcfg2 pomáhá v životním cyklu správy infrastruktury - analýza konfigurace, nasazení služeb a audity konfigurace.

Obsahuje nástroje pro vizualizaci konfiguračních informací a nástroje pro vytváření přehledů, které správcům pomáhají pochopit konfigurační vzorce v jejich prostředích.


Bcfg2

Is a configuration management tool developed in the Mathematics and Computer Science Division of Argonne National Laboratory. Bcfg2 aids in the infrastructure management lifecycle – configuration analysis, service deployment, and con?guration auditing.

It includes tools for visualizing configuration information, as well as reporting tools that help administrators understand con?guration patterns in their environments.

Použito v metodice