Bitbucket

Webová hostingová služba pro projekty, které používají buď revizní systémy Mercurial (od spuštění) nebo Git (od října 2011 [1]). Bitbucket nabízí jak komerční plány, tak i bezplatné účty.


Bitbucket

Is a web-based hosting service for projects that use either the Mercurial (since launch) or Git (since October 2011[1]) revision control systems. Bitbucket offers both commercial plans and free accounts.

Použito v metodice