Bluemix

Cloud platforma jako služba (PaaS) vyvinutá společností IBM. Podporuje několik programovacích jazyků a služeb, stejně jako integrované nástroje DevOps pro vytváření, spouštění, nasazení a správu aplikací v cloudu. Bluemix je založen na otevřené technologii Cloud Foundry a provozuje infrastrukturu SoftLayer.

Bluemix podporuje několik programovacích jazyků, včetně Java, Node.js, Go, PHP, Python, Ruby Sinatra, Ruby on Rails a může být rozšířena o podporu jiných jazyků, jako je Scala, pomocí stavebních balíčků.


Bluemix

Is a cloud platform as a service (PaaS) developed by IBM. It supports several programming languages and services as well as integrated DevOps to build, run, deploy and manage applications on the cloud.

Bluemix is based on Cloud Foundry open technology and runs on SoftLayer infrastructure. Bluemix supports several programming languages including Java, Node.js, Go, PHP, Python, Ruby Sinatra, Ruby on Rails and can be extended to support other languages such as Scala through the use of buildpacks.

Použito v metodice