Bosun

Otevřený zdroj, založený na Go, licencovaný MIT, monitorovací a výstražný systém vytvořený službou Stack Exchange a určený pro spolupráci se systémy Scollector, OpenTSDB, Logstash, Graphite a Grafana.

Obsahuje expresní doménu specifickou pro vyhodnocování výstrah a vytváření detailních oznámení. Umožňuje také vyzkoušet si varování před historickými daty pro rychlejší vývojový zážitek. Monitorovací agent Scollector má řadu zabudovaných kolektorů pro různé systémy a běží na systémech Windows, Linux, Mac a ARM.


Bosun

Is an open-source, Go based, MIT licensed, monitoring and alerting system created by Stack Exchange and designed to work with Scollector, OpenTSDB, Logstash, Graphite, and Grafana. It has an expressive domain specific language for evaluating alerts and creating detailed notifications.

It also lets you test your alerts against historical data for a faster development experience. The Scollector monitoring agent has a number of built in collectors for various systems and runs on Windows, Linux, Mac, and ARM based systems.

Použito v metodice