Broccoli

Rychlé a spolehlivé potrubí aktiv, které podporuje opakované sestavení a kompaktní definice sestav. Srovnatelný s potrubím Rails aktiv v rozsahu, ačkoli běží na uzlu a je backend-agnostic.


Broccoli

A fast, reliable asset pipeline, supporting constant-time rebuilds and compact build definitions. Comparable to the Rails asset pipeline in scope, though it runs on Node and is backend-agnostic.

Použito v metodice