BuildMaster

Automatizovaný nástroj pro nasazení, navržený vývojovým týmem Inedo. Kombinuje funkce pro správu a automatizaci procesů, které se týkají především kontinuální integrace, skripty pro změnu databáze a nasazení v produktech.

Nástroj je založen na prohlížeči a může být použit "out-of-the-box". Sada prvků a jeho rozsah je v souladu s pohybem DevOps a je uváděn na trh jako "jednoduchý způsob, jakým mohou softwarové obchody přejít na metodiku DevOps a zachovat je".


BuildMaster

Is an automated deployment tool, designed by the software development team, Inedo. It combines features to manage and automate processes primarily related to continuous integration, database change scripts, and production deployments.

The tool is browser-based and able to be used “out-of-the-box”. Its feature set and scope put it in line with the DevOps movement, and is marketed as a “simple way for software shops to transition to and maintain a DevOps methodology.”

Použito v metodice