Buildr

Buildr je systém pro vytváření otevřených zdrojových kódů určený především k vytváření aplikací Java, ale je schopen dělat mnohem více. Poskytuje vývojáři sílu plnohodnotného skriptovacího jazyka (Ruby) při psaní jeho nebo jejích skriptů, které byly hodně postrádány v prostředích založených na XML jako Apache Ant nebo Apache Maven.


Buildr

Buildr is an open-source build system mainly intended to build Java applications, but capable of doing much more. It gives the developer the power of a full-blown scripting language (Ruby) while writing his or her build scripts, much missed in XML-based building environments like Apache Ant or Apache Maven.

Použito v metodice