CA Release Automation

CA Release Automation je podnikové řešení pro nepřetržité dodávky, které automatizuje složité víceúrovňové implementace uvolňování prostřednictvím orchestrace a podpory aplikací od vývoje až po výrobu.


CA Release Automation

CA Release Automation is an enterprise-class, continuous delivery solution that automates complex, multi-tier release deployments through orchestration and promotion of applications from development through production.

Použito v metodice