Canary Release

Strategie go-live, ve které je nová verze aplikace vydána na malou podmnožinu výrobních serverů a je silně sledována, aby zjistila, zda se chová podle očekávání. Pokud se vše zdá být stabilní, nová verze je rozvinutá do celého výrobního prostředí.

Použito v metodice