Capistrano

Capistrano je open source nástroj pro spouštění skriptů na více serverech, jeho hlavním používáním je nasazení webových aplikací. Automatizuje proces vytváření nové verze aplikace dostupného na jednom nebo více webových serverech, včetně podpůrných úloh, jako je například změna databází.


Capistrano

Capistrano is an open source tool for running scripts on multiple servers, its main use is deploying web applications. It automates the process of making a new version of an application available on one or more web servers, including supporting tasks such as changing databases.

Použito v metodice