Cassandra

Systém správy distribuovaných databází, který je navržen tak, aby zpracovával velké objemy dat napříč mnoha komoditními servery, což zajišťuje vysokou dostupnost bez jediného bodu selhání.

Cassandra nabízí robustní podporu pro clustery spadající do více datových center, s asynchronní bezdrátovou replikací, která umožňuje všem klientům nízké latence.


Cassandra

Is an close source distributed database management system designed to handle large amounts of data across many commodity servers, providing high availability with no single point of failure.

Cassandra offers robust support for clusters spanning multiple datacenters, with asynchronous masterless replication allowing low latency operations for all clients.

Použito v metodice