Chef Delivery

Chef je nástroj pro správu konfigurace napsaný v Ruby a Erlangu. Používá čistě-Ruby, specifický jazyk (DSL) pro psaní "recepty" konfigurace systému. Chef je v prostoru CD a momentálně je pouze na pozvání.


Chef Delivery

Chef is a configuration management tool written in Ruby and Erlang. It uses a pure-Ruby, domain-specific language (DSL) for writing system configuration "recipes". Chef Delivery is Chef's venture in the the CD space and at the moment is by invitation only.

Použito v metodice