CI

Kontinuální integrace

Vývojová praxe, která vyžaduje, aby vývojáři několikrát denně začlenili kód do sdíleného úložiště. Každé odbavení je pak ověřeno automatizovanou sestavou, což umožňuje týmům detekovat problémy brzy.


CI

Continuous Integration

Is a development practice that requires developers to integrate code into a shared repository several times a day. Each check-in is then verified by an automated build, allowing teams to detect problems early.

Použito v metodice