CloudMunch

Platforma pro poskytování softwaru pro týmy s cílem maximalizovat dopad automatizace. Integrujte s nástroji v celém životním cyklu softwaru od ovládání zdrojů až po monitorování, a to vše na jednom místě, což vede ke spolupráci.


CloudMunch

Is a Software delivery platform for teams to maximize the impact of automation. Integrate with your tools across the software lifecycle from source control to monitoring, all in one place, driving collaboration.

Použito v metodice