CMake

CMake je open-source, multi-platformová řada nástrojů určených k vytváření, testování a balení softwaru. Program CMake se používá ke kontrole procesu kompilace softwaru pomocí jednoduchých konfiguračních souborů, které jsou nezávislé na platformě a kompilátoru a generují nativní makefile a pracovní prostory, které lze použít v prostředí kompilátoru dle vašeho výběru.


CMake

CMake is cross-platform free and open-source software for managing the build process of software using a compiler-independent method. It is designed to support directory hierarchies and applications that depend on multiple libraries. It is used in conjunction with native build environments such as make, Apple's Xcode, and Microsoft Visual Studio. It has minimal dependencies, requiring only a C++ compiler on its own build system.

Použito v metodice