Codacy

Codacy je automatizovaný nástroj pro kontrolu kódu, který umožňuje vývojářům zlepšit kvalitu kódu a sledovat technický dluh. Codacy automatizuje kontrolu kódů a monitoruje kvalitu kódu při každé žádosti o zaslání a vytištění.

Zpráva o dopadu každé odevzdávací nebo tažené žádosti o nové otázky týkající se stylu kódu, osvědčených postupů, zabezpečení a mnoha dalších. Sleduje změny v pokrytí kódu, duplicitě kódu a složitosti kódu. Umožňuje vývojářům ušetřit čas v přehledech kódu a řešit efektivní technický dluh.


Codacy

Codacy is an automated code review tool that allows developers to improve code quality and monitor technical debt. Codacy automates code reviews and monitors code quality on every commit and pull request.

It reports back the impact of every commit or pull request in new issues concerning code style, best practices, security and many others. It monitors changes in code coverage, code duplication and code complexity. It allows developers to save time in code reviews and tackle efficiently technical debt.

Použito v metodice