Composer

Skladatel je nástroj pro správu závislostí v PHP. Umožňuje deklarovat knihovny, na kterých váš projekt závisí, a spravuje (nainstaluje / aktualizuje) pro vás.


Composer

Composer is a tool for dependency management in PHP. It allows you to declare the libraries your project depends on and it will manage (install/update) them for you.

Použito v metodice